Polityka prywatności

Nasza polityka prywatności

Firma DEPARTAMENT WNĘTRZ BEATA LISOWSKA z siedzibą w Radomiu ( kod  pocztowy 26-606 ) przy ul. SIERPOWEJ 25/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod NIP 948 229 74 85, REGON 140515773 jako administrator („Administrator”), informuje Zleceniodawcę, że:

z inspektorem ochrony danych u Administratora można skontaktować się pod adresem e-mail biuro@departamentwnetrz.pl;

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z wykonywaniem usługi dla Państwa przez Administratora;

podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) i h) i zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych),

dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania usługi dla Państwa oraz na czas realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora.

przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa firmy, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

dane osobowe pochodzą od osoby, których dane te dotyczą;

podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi dla Państwa przez Administratora, brak podania danych osobowych uniemożliwia wykonanie usługi dla Państwa przez Administratora;

Dane Państwa firmy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.